Inovativní ústní hygiena

Inovativní ústní hygiena

Současným trendem při výrobě kosmetických produktů s obsahem přírodních extraktů a zároveň nedostatkem je použití samostatných separátních substancí ve finálních přípravcích, díky čemuž je zcela eliminován případný potenciál účinku komplexu všech látek, který je v rostlině obsažen přirozeně. Z dosavadních poznatků vyplývá, že účinnost nativních forem sekundárních metabolitů je
odlišná od účinnosti daných látek, které již prošly separačním procesem, a jejich struktura byla
pozměněna. V průběhu výzkumu vznikne nová extrakční metoda, jejíž vývoj vychází z dosavadních
poznatků separačních metod. V rámci optimalizace extrakčních metod bude rovněž vyvinut nový
extraktor, bez jehož sestavení by nebylo možné nový extrakční proces realizovat.
Nový typ extrakčního procesu a postupu bude využívat nového extrakčního činidla, u kterého bude
radikálně snížena ekonomická nákladovost, operační nákladovost, při současném snížení celkové
toxicity a zvýšení bezpečnosti procesu. Díky nové metodě kombinace extrakčních metod je očekáván
zisk nových nativních látek ve výjimečné jakosti s možností jejich separace a mísení v průběhu
extrakce, což umožní vznik široké nabídky dosud neexistujících extraktů především pro farmaceutický,
kosmetický a potravinářský průmysl.

Date

October 27, 2020